Drobnosti, čo pomôžu…

Zobrazenie FPS

  • Pre zobrazenie FPS na obrazovke stlač počas hry súčastne shift + tab a
    • Zapnutie – do riadku napíš „fps START SHOW
    • Vypnutie – do riadku napíš “fps STOP HIDE